Intet problem uden en løsning...

Knowhow

Den håndværksmæssige finish og de konstruktionsmæssige muligheder hos HCJ SYSTEMS er kendt ud over landets grænser. Vores produkter bliver eksporteret til en række lande som nøglefærdige anlæg eller som delkomponenter til eksisterende anlæg.

Fleksibilitet

Virksomheden er opbygget med sigte på hurtig omstilling, afhængig af opgavernes karakter. Moderne produktionsanlæg og fleksible medarbejdere er en medvirkende faktor til opfyldelse af denne målsætning.

Kundetilpassede løsninger

I nært samarbejde med kunden udvikles de mest optimale løsninger, som tilgodeser kravene til drift, lønsomhed, miljø, rengøring m.m.

Med mange års erfaring som leverandør til fødevareindustrien optræder HCJ SYSTEMS ofte i rollen som problemløseren, når nye produktions- og transportbehov skal opfyldes.

Få et tilbud på Deres næste opgave og bliv overbevist.